Pomoc prawna w związku z odpowiedzialnością karną za kradzież

28 września 2022 Prawo na co dzień

Pomoc prawna w związku z odpowiedzialnością karną za kradzież – Adwokat

 

Czym jest kradzież?

Kradzież to zabranie przedmiotu osobie, do której ta rzecz należy. Zabór musi być wbrew woli posiadacza, właściciela przedmiotu. Zgoda na zabranie danego przedmiotu wyłącza możliwość zakwalifikowania czynu jako kradzieży. Kradzieżą jest również instalowanie programów komputerowych bez posiadania stosownej licencji.

 

Co grozi za kradzież?

Za kradzież grozi kara grzywny, ograniczenia wolności (prac społecznych) lub pozbawienia wolności do roku. Czasem za kradzież nie ma kary – jeśli jest popełniona na szkodę osoby najbliższej, to bez wniosku tej osoby nie można ścigać człowieka za kradzież.

 

Rola adwokata w sprawach karnych za kradzież

Adwokat może być obrońcą lub oskarżyciele w postępowaniu karnym. Jako obrońca adwokat dba o to, by w sytuacji niepewnej nie przypisać odpowiedzialności za dany czyn. W sytuacjach ewidentnego popełnienia danego przestępstwa, adwokat może negocjować mniejszą karę lub warunkowe umorzenie postępowania.
Jako oskarżyciel adwokat pełni rolę obrońcy interesów pokrzywdzonego. Adwokat od spraw kradzieży, kradzieży z włamaniem, kradzieży rozbójniczej dba o to, by pokrzywdzony odzyskał utraconą własność lub jej wartość, a sprawca poniósł karę.

 

Od jakiej kwoty kradzież jest wykroczeniem?

Do kwoty 500 zł kradzież jest wykroczeniem. Powyżej tej kwoty kradzież jest przestępstwem.

 

Czym jest kradzież z włamaniem?

Jest to kradzież poprzedzona przełamaniem zabezpieczenia. Jeśli ukradniemy komuś pieniądze z kieszeni, to jest to zwykła kradzież. Jeśli np. ukradniemy pieniądze z zaszyfrowanego sejfu, to jest to kradzież z włamaniem.

 

Czym jest kradzież z rozbojem?

Jest to kradzież podczas której używa się przemocy wobec pokrzywdzonego, grozi jej użyciem lub powoduje omdlenie, nieprzytomność.