Jak złożyć wniosek o zmianę umowy o kontakty z dzieckiem?
Władza rodzicielska- co to jest i jakie są jej rodzaje?
Kiedy sąd może ograniczyć lub pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej?
Jakie prawa i obowiązki wynikają z posiadania władzy rodzicielskiej?
• Jakie prawa przysługują rodzicowi, któremu odmawia się kontaktu z dzieckiem?
Jakie są przyczyny odbierania praw rodzicielskich w kwestii kontaktów z dzieckiem?
Adwokat od spraw stalkingu
Pomoc prawna w związku z odpowiedzialnością karną za kradzież
Obrona w sprawach gróźb karalnych